บริการแปลภาษาและบริการล่ามทุกประเภท

ทีมของเรา

ทีมนักแปลชั้นนำแบบมืออาชีพพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแล้ววันนี้

นักแปลมืออาชีพ

เราต้องการให้ท่านประทับใจและกลับมาใช้บริการการแปลของเราในครั้งต่อไป เราเข้าใจว่าท่านให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านมาก ดังนั้น เมื่อเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทั้งหมดที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของเราจะถูกดำเนินการอย่างเป็นความลับ

เอกสารที่ปลอดภัย

เราทำงานกับนักแปลมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย เราเลือกสรรค์นักแปลเป็นพิเศษและมีผู้สมัครเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมทีมกับนักภาษาศาสตร์มืออาชีพของเรา

การตอบกลับที่รวดเร็ว

เราสามารถทำงานภายใต้ระยะเวลากระชั้นชิดได้ โดยไม่กระทบกับคุณภาพของงานแปล เมื่อเอกสารของท่านได้รับการแปลจากนักแปลเฉพาะด้านนั้นๆ แล้ว เอกสารจะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดยนักพิสูจน์อักษรมืออาชีพของเรา เพื่อรับประกันว่าภาษาจะเป็นมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

ทีมของเรา

ถูกต้อง แม่นยำ ตรงต่อเวลา ด้านการแปล

รับใบเสนอราคา ฟรี

ลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเรา

Claus Boman
Read More
Finally we found a translator company who actually knows what they doing. They did handle our translations well and although we had 50+ documents, the logistic, file naming and feedback was excellent.
Ping-Hsien Lin
Read More
Made an online order to translate Chinese documents into English. Impressive and professional service!
Robert S.
Read More
Professional and efficient. I have used their services based on an online recommendation and was not disappointed. Communication was excellent, response times were speedy, and the work was professionally presented, and with a fair price. Highly recommended.
Dan H.
Read More
The expansion of our company into Thailand began in August of this year. Since then Bangkok Translation Services have worked on translating multiple documents including: business proposals, video ad scripts, technical data sheets and emails (English - Vietnamese). I cannot recommend them highly enough.
Previous
Next

บริการ

ทางเราให้บริการการแปลที่มีคุณภาพสูงสำหรับเอกสารหลากหลายประเภท

การแปลเอกสาร

เราให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท รวมทั้ง รายงาน สัญญา แค็ตตาล็อก คู่มือ จดหมาย แม็กกาซีน และเรายังบริการแปลข้อความทุกประเภทอีกด้วย ซึ่งจะมีเฉพาะบางประเภทเท่านั้นที่เรารับแปลเฉพาะโครงการที่เรามีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญ เช่น เอกสารเชิงพาณิชย์ การตลาด การศึกษา ประกัน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และอื่น ๆ

การแปลคำบรรยายวิดีโอ

การแปลคำบรรยายวิดีโอต้องใช้ทักษะเทคนิคเฉพาะ นักแปลภาพและเสียงของเราสามารถที่จะแปล และปรับปรุงแก้ไขของท่านไคำบรรยายวิดีโอของท่ายได้อย่างเหมาะสมกับภาษาปลายทาง ทางเราสามารถสร้างคำบรรยาย และคำอธิบายภาพเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอีกหลาย ๆ ภาษาได้

การถอดความและการแปล

ให้บริการด้านการแปลและการถอดความแบบมืออาชีพ ทั้งการแปลจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทย และแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น เรามีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการถอดความ และการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย และภาษาเอเชียอื่น ๆ นักแปลของเราเป็นนักแปลแบบมืออาชีพระดับชั้นนำ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ถ้าท่านต้องการใช้บริการของทางเรา เราพร้อมให้บริการเสมอ

การแปลเว็บไซต์

การแปลเว็บไซต์ของท่านจะทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลายพันคน อย่างไรก็ตาม พึ่งตระหนักว่า วัฒนธรรมของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ข้อความจะไม่ถูกตีความในลักษณะเดียวกันในประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนี ท่านควรปรับเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของท่านให้เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ

คำถาม

การแปลของเราได้รับการรับรอง และลงนามโดยผู้มีอำนาจในบริษัทของเรา พร้อมประทับตราของบริษัท ซึ่งสามารถใช้กับสถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ได้ นอกจากนี้การแปลของเรายังสามารถนำไปใช้กับศาลในประเทศไทยได้อีกด้วย

ในบางกรณีการแปลที่ผ่านการรับรองจากบริษัทแล้ว อาจจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย เราพร้อมให้บริการและสามารถดำเนินการในนามของท่านได้ ในกรณีเช่นนี้เราขอแนะนำให้ท่านใช้บริการของเรา เนื่องจากเอกสารที่ต้องการการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย อาจจะไม่ได้รับการรับรองในครั้งแรกที่ยื่นของรับรอง เนื่องจากเหตุผลหลายประการ

ใช่ เราสามารถดำเนินการแทนท่านได้ในขณะที่ท่านอยู่บ้านอย่างสะดวกสบาย เพียงแค่ส่งเอกสารของท่าน และให้เราดูแลในนามของท่าน เราเพียงต้องการเอกสารต้นฉบับ สำเนาหนังสือเดินทางที่มีลายมือชื่อของท่าน และหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามแล้วเท่านั้น

 

ราคาการแปลขึ้นอยุ่กับประเภทของเอกสาร และจำนวนคำในเอกสารที่ต้องการการแปล

โดยเฉลี่ยแล้ว นักแปลของเราสามารถแปลได้ 2,000 คำต่อวัน การแปลส่วนใหญ่ของเราจะดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง หากท่านต้องการต้นฉบับเอกสารแปล ใช้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งวันในการจัดส่ง ท่านจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์

เราพยายามเร่งกระบวนการแปลให้เร็วขึ้น แต่เราอาจไม่สามารถทำได้ หากท่านต้องการแปลเอกสารอย่างเร่งด่วน ท่านจะได้รับสำเนาการแปลทางอีเมลก่อน (เป็นเอกสาร PDF) เราสามารถส่งต้นฉบับเอกสารแปลไปยังที่อยู่ของท่านได้ แต่การส่งมอบจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 24 ชั่วโมง และในกรณีเร่งด่วนจะมีค่าบริการเพิ่มเติม

เราสามารถแปลโดยใช้รูปภาพหรือสแกนเอกสาร ของท่านได้ เอกสารต้นฉบับจะต้องใช้เฉพาะในกรณีที่ท่านต้องการการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย  หรือ MFA เท่านั้น

ทางเรารับแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น โบรชัวร์ เว็บไซต์ รายงาน เอกสารสัญญา และอื่น ๆ

ใช่ เราสามารถแปลได้ เราสามารถแปลและรับรองการแปลใบสูติบัตร ใบสำคัญสมรส ใบมรณะบัตร หนังสือคำขอแต่งงาน (หนังสือรับรองสถานภาพโสด) รวมถึงใบรับรองผลการเรียนของมหาวิทยาลัย อนุปริญญา ใบรับรอง ใบอนุญาต และอื่น ๆ

ใช่ เราสามารถแปลเนื้อหาเว็บไซต์ของท่านได้ แต่เราต้องการให้ท่านเตรียมเนื้อหาที่จะแปล ในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ หรือเสนอเวิร์กโฟลว์ แต่ละเว็บไซต์มีความแตกต่างกัน และมีหลายวิธีในการแปลเนื้อหา และส่วนต่อประสานผู้ใช้

เราทำงานแปลให้ทั้งบริษัท หรืองานแปลส่วนบุคคล ทั้งงานแปลขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

เราพยายามรักษาเค้าโครงแบบทั่วไปของเอกสารที่เราแปล นอกจากนี้เรายังมีแผนก DTP (ซอฟต์แวร์สำหรับสิ่งพิมพ์) ที่ทุ่มเทเพื่อการผลิต และการปรับไฟล์ดิจิตอลสำหรับหลายภาษา

ไม่ใช่ ผู้ดูแลโครงการของท่านรับผิดชอบการประสานงานและการส่งมอบโครงการของท่าน การแปลทั้งหมดกระทำโดยนักแปลมืออาชีพของเรา ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ดูแลโครงการของท่าน

เรามีช่องทางการชำระเงิน โดยการชำระเงินผ่านธนาคาร การโอน ชำระผ่าน PayPal และ Transfer Wise.

ใช่ เราให้บริการแปลเอกสารทุกประเภทที่ออกโดยสำนักทะเบียนราษฎร หรือสถานเอกอัครราชทูตของท่าน

สำหรับงานที่ราคาต่ำกว่า 2,000 บาท (60 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) ต้องชำระเงินก่อน เพื่อยืนยันการแปล สำหรับงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากช่วงราคานี้ สามารถแบ่งชำระเป็น เงินมัดจำ 50%  และชำระ 50% เมื่อส่งมอบงาน

  • ประสบการณ์ของเรา: เรามีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ในฐานะผู้ให้บริการด้านการแปลภาษา
    การทุ่มเทเพื่อคุณภาพ: เราทำงานเฉพาะกับนักแปลมืออาชีพระดับชั้นนำ และให้บริการพิสูจณ์อักษรฟรี
  • การจัดส่ง: เรามีขั้นตอนการทำงานที่ดีที่สุด และรับประกันการส่งมอบตรงเวลา 99%
  • ความเป็นส่วนตัว: เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลลักษณะของการแปล และข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค้าของเราให้ไว้จะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด

ติดต่อเรา

เราขอแนะนำให้ท่านส่งคำถามทั้งหมดมายัง อีเมล โทรศัพท์ messenger และ Line ของเรา เราสามารถให้บริการทั่วประเทศไทย ไม่เพียงแต่เฉพาะในกรุงเทพฯ แต่รวมถึงในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย