นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้น เราจึงได้พัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเรารวบรวม ใช้ สื่อสาร เปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ข้างล่างต่อไปนี้แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเรา

  • ก่อนหรือในเวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัว เราจะชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ
  • เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกัน เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
  • เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมและตามความเหมาะสมหรือด้วยความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลควรเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้และเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น ควรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย
  • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมจากการสูญหายหรือถูกขโมย          รวมถึงการเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกการใช้ หรือการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ราจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าในทันทีเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองและรักษาไว้