เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทตัวแทนให้บริการแปลเอกสารหลากหลายภาษา

BTIS  ให้บริการการแปลและการล่าม ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย สำนักงานของเราให้บริการหลายด้าน และทุกภาคส่วน เราแปลเอกสารทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค รวมถึงเอกสารเชิงพาณิชย์ และเชิงกฎหมาย เรามีนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มากกว่า 30 ภาษา เราสามารถดำเนินงานภายในระยะเวลากระชั้นชิด (งานเร่งด่วน) และโครงการขนาดใหญ่ การแปลของเราแปลโดยยึดถือความหมายดั้งเดิมและแนวคิดเดิมของเอกสารต้นฉบับเสมอ ตามวัตถุประสงค์หลักของเอกสาร และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ความแม่นยำและความรวดเร็วในการแปลของเราสามารถช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจของท่าน นอกจากการแปลแล้ว BTIS ยังให้บริการการล่ามในภาษาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของท่าน เพื่อรับประกันว่าการแปลของเรามีคุณภาพสูงสุด เราต้องอาศัยนักแปลเจ้าของภาษาจำนวนมาก นักภาษาศาสตร์และนักพิสูจน์อักษรแต่ละคนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

 

คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และบริการ

ประวัติ: เป็นบริษัทเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555
วัตถุประสงค์: เพื่อดำเนินงานของเราให้ดีที่สุด โดยการให้บริการการแปลที่ยอดเยี่ยมกับการแข่งขันด้านราคา นี่ไม่ใช่เพียงแค่กลยุทธ์ด้านการตลาด แต่เป็นวัตถุประสงค์หลักของเรา
ผลลัพธ์: ยอดขายของเราก้าวกระโดดจาก 20% ในระยะเวลา 8 ปี เป็น 80% ของลูกค้ารายใหม่ที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา
การจัดการ: เรามีทีมบริหารและนักแปลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ในองค์กร:
ทีมบริหารของเรามีความยินดีและมีความสุขในการทำงานร่วมกัน นักแปลและล่ามที่เคยทำงานร่วมกับเราต่างก็แนะนำบริษัทของเรา
สำนักงานของเรา:
มีบริษัทตัวแทนและนักแปลที่กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
อัตราค่าบริการ:
ค่าบริการของเรามีความเหมาะสมกับการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ก่อนที่ท่านจะเลือกบริการที่มี “ราคาถูกกว่า” โปรดคำนึงว่าในภาษาอังกฤษ “ราคาถูก” หมายถึง “คุณภาพต่ำ”  

 

นักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 100 คน

นักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 100 คน
บริษัทของเราทำงานร่วมกับนักแปลมืออาชีพมากกว่า 100 คนทั่วโลกที่ถูกคัดเลือกเป็นพิเศษ ซึ่งนักแปลของเราสามารถแปลได้หลายภาษา  เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาอิตาลี และภาษาอื่น ๆ นักแปลของเราได้รับการมอบหมายงานตามทักษะและความสามารถในด้านภาษานั้น ๆ (ด้านเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว ด้านฏหมาย และด้านอื่น ๆ)

DTP หลายภาษาเป็นบริการเสริมสำหรับการแปล

แผนก DTP ของเราติดตั้งระบบการปฏิบัติการบน PC และ Mac จำนวนมาก พร้อมกับแอพพลิเคชั่นการออกแบบที่หลากหลาย เราเลือกใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการ DTP ทั้งหมดของท่าน รวมถึงการจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ การออกแบบ และการผลิตเนื้อหาสองภาษา ด้วยบริการ DTP ของเรา ท่านจะได้รับเอกสารทางธุรกิจหลายภาษาที่พร้อมใช้งานทันที

ประเภท

นานาชาติ

การแปลสำหรับองค์กรระหว่างประเทศ

เราให้บริการแปลเอกสารและรายงาน ด้านการเงินและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หน่วยงานของสหประชาชาติ สถาบันกการศึกษาในยุโรป องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ฯลฯ นักแปลของเราเป็นนักแปลมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านนั้น ๆ ด้วยความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและความต้องการขององค์กรระหว่างประเทศ

ด้านกฎหมายด้านการเงิน

ความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารด้านกฎหมายและด้านการเงิน

เรามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับคำศัพท์และหลักการ ด้านกฎหมายและด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง การแปลของเรามีความแม่นยำตรงตามต้นฉบับ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเราครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย ด้านการเงิน เอกสารสัญญาและข้อตกลงทุกประเภท เอกสารประกวดราคา เอกสารขององค์กร เอกสารอนุญาโตตุลาการ เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี และสื่อสิ่งพิมพ์

อีคอมเมิร์ซและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เรามีนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มากกว่า 30 ภาษา

BTIS ให้บริการการแปลและการล่าม ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย สำนักงานของเราให้บริการหลายด้าน และทุกภาคส่วน เราแปลเอกสารทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค รวมถึงเอกสารเชิงพาณิชย์ และเชิงกฎหมาย

ธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว

บริการแปลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

การแปลด้วยนักแปลจะช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงในการเข้าชมเว็บไซต์
ด้วยการแปลอีเมลฝ่ายสนับสนุนลูกค้า คำถามที่พบบ่อย และคู่มือการใช้บริการที่ลูกค้าต้องศึกษาด้วยตนเอง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนได้สูงสุด 50%
เราแปลเนื้อหาอีคอมเมิร์ซ ข้อความสนทนาเพิ่มบทวิจารณ์ สำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่

 

 

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การแปลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์

การแปลด้านการตลาดส่วนใหญ่ประกอบด้วยการแปลที่จำเป็นต้องมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย ความคิด และประเพณีในท้องถิ่น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ไม่ว่าแบรนด์ของท่านจะต้องการนักแปลเชิงสร้างสรรค์ นักพิสูจน์อักษร และนักเขียนโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านธุรกิจของท่าน เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาการแปลด้านการตลาดของท่านให้สำเร็จลุล่วง ทีมนักแปลของเราพร้อมให้บริการท่าน

การเล่นเกมและการพนัน

เราแปลวิดีโอเกมและแพลตฟอร์มการพนัน

บริการแปลของเราครอบคลุมซอฟต์แวร์หลากหลาย ตั้งแต่เกมสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android ไปจนถึงแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ เราแปลเว็บไซต์คาสิโน โป๊กเกอร์ และเกมออนไลน์ โดยใช้นักแปลเจ้าของภาษาที่เป็นนักเล่นเกมที่มีประสบการณ์และมีความสนใจในประเทศนั้น ๆ