บริการล่าม

ทีมของเรา

ทีมล่ามระดับมืออาชีพพร้อมให้บริการท่านแล้ววันนี้

บริการทางด้านภาษาแบบมืออาชีพในกรุงเทพฯ

Bangkok Translation and Interpretation Service ให้บริการล่ามพูดพร้อมและล่ามพูดตาม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและบุคคลต่างๆ ทีมของเรามีล่ามมากกว่า 15 ภาษา ซึ่งเป็นล่ามระดับมืออาชีพที่ผ่านการรับรอง มีความสุภาพ อ่อนน้อม และรอบคอบ เราให้บริการ 365 วันต่อปี และสามารถให้บริการในกรณีเร่งด่วน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกรณีเร่งด่วน)

ล่ามของเรายึดหลักตามข้อตกลงที่เป็นความลับ และได้รับการยอมรับในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ และความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม Bangkok Translation and Interpretation Service เป็นผู้ให้บริการล่ามและแปลเอกสาร สำหรับ บริษัท หลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทย

เครือข่ายของเรามีล่าม และนักแปลมากกว่า 200 คน เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ครบถ้วน นอกจากนี้ล่ามของเราสามารถปรับให้เข้ากับบริบทใด ๆ โดยท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะตอบสนองและใส่ใจต่อความต้องการของท่านได้อย่างครบถ้วน

รับใบเสนอราคา ฟรี

การบริการล่ามของเรา

ล่ามพูดพร้อม บางครั้งใช้เพื่อการแปลคำพูดในการประชุม
ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ล่ามพูดพร้อม ล่ามจะต้องฟังสิ่งที่กำลังพูดและในขณะเดียวกันจะต้องแปลคำพูดเป็นภาษาปลายทาง บางคนโต้แย้งว่าคำศัพท์นั้นไม่แน่นอน เพราะล่ามไม่สามารถแปลประโยคได้จนกว่าเขาหรือเธอจะรู้ว่ามีการสนทนามากหรือน้อย ดังนั้นจึงไม่อาจการล่ามแบบพูดพร้อมได้เสียทีเดียว วัตถุประสงค์การล่ามแบบพูดพร้อม คือ การถ่ายทอดภาษาที่แน่นอนแทนที่จะใช้การถอดความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ การประชุมและงานแสดงสินค้า
การล่ามแบบพูดพร้อม ล่ามจะสวมหูฟังและอยู่ในบูธ เขาหรือเธอจะพูดผ่านไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟังของลำโพงของภาษาปลายทาง จึงไม่มีเวลาคิดทบทวนเกี่ยวกับการแปล ดังนั้นล่ามจะต้องตัดสินใจทันที ความล่าช้าในการแปลอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดของคำหรือวลี ซึ่งอาจส่งผลต่อข้อความที่กลุ่มผู้ฟังได้รับ

ล่ามพูดตามเป็นสิ่งที่ท่านต้องการเมื่อท่านนึกถึงล่ามทางธุรกิจ
ลำดับการแปลคำพูดไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันกับผู้พูดภาษาต้นทาง แต่ล่ามกล่าวว่า การแปลคำพูดประเภทนี้มักสงวนไว้สำหรับการประชุมธุรกิจขนาดเล็ก และการพิจารณาคดีในศาล
หนึ่งในทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับล่ามแบบพูดตาม คือความสามารถในการจดบันทึก เนื่องจากแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะจดจำคำพูดหลายนาที การจดบันทึกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอดข้อความที่ต้องการ

ล่ามกระซิบนั้นเทียบได้กับการล่ามแบบพูดพร้อม เพียงแต่ว่าการล่ามประเภทนี้ล่ามไม่ได้อยู่ในบูธที่มีหูฟัง แต่อยู่ถัดจากบุคคล หรือบุคคลที่เขากำลังแปลคำพูด ในขณะเดียวกันเมื่อผู้พูดภาษาต้นทางกำลังพูด ล่ามจะกระซิบเสียงเบา ๆ ข้างหูของผู้ฟังปลายทาง

การล่ามแบบกระซิบเป็นการล่ามที่ท้าทายเสียงของล่าม และมักจะใช้สำหรับการประชุมทางธุรกิจที่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องการให้แปลคำพูด หรือในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลซึ่งบุคคลหนึ่งไม่สามารถพูดภาษาต้นทางได้

ล่ามที่มาพร้อมกับการเดินทาง กล่าวได้ว่าเป็นผู้ช่วยในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ พวกเขาช่วยนักเดินทาง และมีความเป็นมืออาชีพ ที่มุ่งเน้นธุรกิจในระหว่างการเดินทาง และในระหว่างการประชุม โดยทั่วไปแล้ว ล่ามติดตาม / ท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่ดูแลแปลคำพูดตลอดการเดินทางเท่านั้น แต่ยังดำเนินการในฐานะผู้อำนวยความสะดวกด้านวัฒนธรรม ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใจกับวัฒนธรรมต่างประเทศได้

เรานำเสนอการล่ามคำพูดประเภทนี้ในกรุงเทพ ฯ และทุกพื้นที่ในประเทศไทย ที่ซึ่งจะนำท่านไปยังธุรกิจหรือการศึกษาดูงาน

ล่ามประเภทนี้ โดยลักษณะการล่ามสามารถเป็นได้ทั้งล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อม อย่างไรก็ตาม ล่ามไม่ได้อยู่ในสถาณการณ์จริง แต่แปลคำพูดผ่านทางโทรศัพท์ หากทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะได้ยินเฉพาะเสียงของล่ามเท่านั้น และไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้ฟัง ล่ามทางโทรศัพท์ (OPI) สามารถเป็นล่ามพูดพร้อมได้ นอกจากนี้การแปลคำพูดยังสามารถเกิดขึ้นในลักษณะการล่ามแบบพูดตาม

ระดับความแม่นยำของการแปลคำพูดทางโทรศัพท์มักจะมีความแม่นยำน้อยกว่าการแปลคำพูดแบบซึ่งหน้า เนื่องจากความจริงที่ว่าล่ามทางโทรศัพท์ (OPI) มักจะไม่สามารถเข้าใจลักษณะพิเศษเกี่ยวกับความหมายและบริบท โดยส่วนมากการแปลคำพูดทางโทรศัพท์จะเป็นลักษณะการล่ามแบบพูดตาม

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

Claus Boman
Read More
Finally we found a translator company who actually knows what they doing. They did handle our translations well and although we had 50+ documents, the logistic, file naming and feedback was excellent.
Ping-Hsien Lin
Read More
Made an online order to translate Chinese documents into English. Impressive and professional service!
Robert S.
Read More
Professional and efficient. I have used their services based on an online recommendation and was not disappointed. Communication was excellent, response times were speedy, and the work was professionally presented, and with a fair price. Highly recommended.
Dan H.
Read More
The expansion of our company into Thailand began in August of this year. Since then Bangkok Translation Services have worked on translating multiple documents including: business proposals, video ad scripts, technical data sheets and emails (English - Vietnamese). I cannot recommend them highly enough.
Previous
Next

ติดต่อเรา​

เราแนะนำให้ท่านส่งคำถามของท่านมายังที่อยู่อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ messenger และบัญชี Line ของเรา เราสามารถให้บริการทั่วประเทศไทย ไม่เพียงแต่เฉพาะในกรุงเทพฯ แต่ยังรวมถึงทุกพื้นที่ในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย